Skip to content High contrast mode

magisterGospodarka turystyczna

Czesne 4 000,00 zł za semestr

Czesne płatne w jednakowych ratach za semestr w terminach ustalonych przez Rektora

Opłata rekrutacyjna 85,00 zł jeden raz
Więcej informacji

ue.katowice.pl/index.php?id=2116 

Przegląd

Studiując na tym kierunku student zyskuje wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów turystyki, geografii turystycznej, prawa, zarządzania i marketingu w turystyce. Po ukończeniu kierunków absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki.

Zaaplikuj teraz!
Początek przyjmowania zgłoszeń
3 kwi 2019
Termin końcowy zgłoszenia
7 wrz 2019 23:59
Europe/Warsaw time

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone