Skip to content High contrast mode

magisterGospodarka turystyczna

Czesne 4 000,00 zł za semestr

Czesne płatne w jednakowych ratach za semestr w terminach ustalonych przez Rektora

Opłata rekrutacyjna 85,00 zł jeden raz
Więcej informacji

ue.katowice.pl/index.php?id=2116 

Przegląd

Studiując na tym kierunku student zyskuje wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów turystyki, geografii turystycznej, prawa, zarządzania i marketingu w turystyce. Po ukończeniu kierunków absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2018/19
Termin końcowy zgłoszenia
7 wrz 2018 23:59
Europe/Warsaw time
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2018

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone