Skip to content High contrast mode
Logo of University of Economics in Katowice

magisterGospodarka przestrzenna

Czesne 4 000 zł za semestr

Czesne płatne w jednakowych ratach za semestr w terminach ustalonych przez Rektora

Opłata rekrutacyjna 85 zł jeden raz
Więcej informacji

ue.katowice.pl/index.php?id=2107 

Przegląd

W takcie zajęć na kierunku Gospodarka Przestrzenna studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające między innymi na przygotowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz formułowanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Kierunek ma charakter studiów interdyscyplinarnych z pogranicza ekonomii, innych nauk społecznych oraz nauk technicznych.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2019/20
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2019

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone