Skip to content High contrast mode

licencjatInformatyka

Tuition fee PLN4,000.00 per semester

Czesne płatne w jednakowych ratach za semestr w terminach ustalonych przez Rektora

Application fee PLN85.00 one-time
More information

ue.katowice.pl/index.php?id=2113 

Overview

Student kierunku Informatyka zdobędzie poszukiwane na rynku pracy wiedzę i umiejętności. Dzięki nim będzie potrafił projektować, programować i wdrażać systemy informatyczne wspomagające zarządzanie organizacją i komunikowanie się osób, grup i organizacji. Zdobędzie on również umiejętności programowania komputerów, testowania programów, pracy w zespołach programistycznych, modelowania i projektowania systemów informatycznych a także będzie dobrze rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych.

Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
Apr 3, 2019
Application deadline
Sep 7, 2019 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States