Skip to content High contrast mode

licencjatMiędzynarodowe stosunki gospodarcze

Tuition fee PLN4,000.00 per semester

Czesne płatne w jednakowych ratach za semestr w terminach ustalonych przez Rektora

Application fee PLN85.00 one-time
More information

ue.katowice.pl/index.php?id=2109 

Overview

Celem kierunku jest przekazanie wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków jak również nabycie umiejętności praktycznych, potrzebnych do pełnienia funkcji analitycznych, operacyjnych i menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz organizacjach i instytucjach o międzynarodowym charakterze.

Apply now! Fall semester 2018/19
Application deadline
Sep 7, 2018 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2018

Application deadlines apply to citizens of: United States