Skip to content High contrast mode

[ENGLISH BELOW]


Szanowni Kandydaci,

to dla nas zaszczyt, że wybraliście naszą uczelnię i chcecie zostać częścią społeczności UE Katowice. Staramy się, aby proces rekrutacji był dla Was przejrzysty, zrozumiały, a przede wszystkim przebiegał sprawnie. Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną związaną z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2, musimy zachowywać szczególne środki ostrożności, tak aby zapewnić bezpieczeństwo naszym kandydatom, studentom oraz pracownikom.

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 dla kandydatów zagranicznych oraz Polaków posiadających zagraniczne wykształcenie została uruchomiona on-line w systemie Dream Apply i potrwa do 31 lipca. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany harmonogramu rekrutacji w szczególnych okolicznościach. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.ue.katowice.pl/kandydaci. Zachęcamy również do obserwowania #UEKatowice w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, YouTube

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji zachęcamy do kontaktu z zespołem ds. rekrutacji: admissions@ue.katowice.pl, tel.: +48 32-257-7058

*************************************************************************************************

Dear Candidates,

it’s an honor for us that you have chosen our university and want to become a part of the UE Katowice community. We strive to make the recruitment process clear, understandable and, above all, proceed smoothly. Due to the rapidly developing epidemiological situation associated with the spread of coronavirus SARS-CoV-2, we must take special precautions to ensure the safety of our candidates, students and employees.

Admissions for the academic year 2020/2021 for foreign candidates and Poles with foreign education has already been opened on-line in the Dream Apply system and will last until July 31. However, regarding the epidemic situation we reserve the right to change the recruitment schedule in special circumstances. You will be informed of any changes on our website www.ue.katowice.pl/en. We also encourage you to follow #UEKatowice on Facebook

If you have any questions, feel free to contact the admission team:
admissions@ue.katowice.pl, tel.: +48 32-257-7058

20 Apr 2020