Logo of University of Economics in Katowice

Gospodarka cyfrowa

Overview

Studiując na kierunku Gospodarka cyfrowa studenci rozwiną umiejętności cyfrowe, które są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz uniwersalne, pozwalające na pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w różnych kontekstach, niezależnych od branży (wyszukiwanie i selekcja informacji, krytyczne myślenie, przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, praca w grupie i komunikowanie).

Apply now! Academic year 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States