Skip to content High contrast mode
Logo of University of Economics in Katowice

licencjatInformatyka

Tuition fee PLN4,000 per semester

If you have “Polish Charter” or Polish spouse or certificate of Polish language proficiency on C1 or higher level the fee will be lower

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..jalnosci/informatyka.html 

Overview

Kierunek Informatyka to połączenie przekazu aktualnej i praktycznej wiedzy oraz szerokie możliwości samodzielnego studiowania i rozwoju. Dzięki nowoczesnym pracowniom komputerowym wyposażonym w najnowsze oprogramowanie nasi Studenci mają możliwość uzyskania aktualnej wiedzy i najbardziej poszukiwanych umiejętności. Oferujemy unikalne połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą ekonomiczną i biznesową, które jest szczególnie cenione wśród pracodawców.

Absolwenci kierunku Informatyka znają nowoczesne narzędzia wytwarzania oprogramowania i potrafią wykorzystać je do samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów informatycznych w różnych dziedzinach, wiedzą czym i jak, przetwarzać i analizować dane. Dlatego właśnie są poszukiwanymi i cenionymi pracownikami.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń w całości w pracowniach komputerowych. Przeważającą formą zajęć są ćwiczenia, dzięki czemu Studenci uzyskują umiejętności, które potrafią połączyć z uzyskaną wiedzą i wykorzystać do rozwiązywania zadań praktyki biznesowej. Nauczanie odbywa się głównie metodą learning-by-doing, zadania mają charakter projektowy, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowana kadrę, która w większości składa się z praktyków doskonale zaznajomionych z aktualnymi potrzebami rynku.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Absolwent Informatyki:

- zna metody i narzędzia programowania komputerów w stopniu zaawansowanym,
- potrafi samodzielnie oraz w zespole projektować i budować własne rozwiązania informatyczne,
- potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi wspomagających zespoły programistyczne,
- zna i potrafi wykorzystać zaawansowane metody przetwarzania i analizy danych.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku może pracować jako:

- samodzielny programista lub członek zespołu informatycznego w branży wytwarzającej oprogramowanie różnego typu (aplikacje biznesowe, gry, aplikacje mobilne i internetowe),
- tester,
- analityk danych,
- administrator systemów baz danych i systemów zintegrowanych,
- informatyk wspierający i rozwijający systemy informatyczne w firmach różnego typu.

Nasi Absolwenci są zatrudniani (z reguły jeszcze przed ukończeniem studiów) głównie w firmach IT, ale ponieważ obecnie niemal każda firma korzysta ze wsparcia informatycznego, podejmują pracę także w różnych instytucjach oraz organizacjach rządowych i pozarządowych.

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States