Skip to content High contrast mode
Logo of University of Economics in Katowice

licencjatGospodarka przestrzenna

Tuition fee PLN4,000 per semester

If you have “Polish Charter” or Polish spouse or certificate of Polish language proficiency on C1 or higher level the fee will be lower

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..podarka-przestrzenna.html 

Overview

Gospodarka przestrzenna zajmuje się przestrzenną organizacją rozwoju społeczno-gospodarczego. Jej oferta łączy ekonomiczne i biznesowe podejście do terenów i lokalizacji z wyzwaniami stawianymi miastom i regionom przez otoczenie. Jest zorientowana na efektywne gospodarowanie zasobami przestrzennymi, w tym: nieruchomościami, terenami inwestycyjnymi, przestrzeniami publicznymi itp. W jej zakres wchodzi również wiedza dotycząca prowadzenia polityki przestrzennej gmin wiejskich, miast, powiatów i województw.

W trakcie zajęć studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, zarządzania, urbanistyki, geografii, socjologii oraz polityki. Uczą się analizowania ekonomicznych aspektów funkcjonowania miast i regionów, zasad działania rynków nieruchomości, badania relacji ekonomiczno-przestrzennych przy wykorzystaniu narzędzi GIS oraz wykorzystywania instrumentów polityki przestrzennej Polski i Unii Europejskiej. Absolwenci kierunku nabywają kompetencje liderów i menedżerów rozwoju lokalnego i regionalnego, stosujących podejście strategiczne. Potrafią w sposób kompleksowy uwzględniać racje gospodarcze, społeczne i ekologiczne, co umożliwia im uczestnictwo we wspólnych projektach instytucji sektorów: publicznego, biznesowego i obywatelskiego.

Unikalną cechą studiów na kierunku jest możliwość pozyskiwania najnowszej wiedzy dotyczącej koncepcji rozwoju lokalnego i regionalnego oraz uczestniczenia w innowacyjnych projektach w ramach współpracy uczelni z jednostkami samorządowymi województwa śląskiego i przedsiębiorstwami. Student nabywa umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych do prognozowania i symulacji przestrzennych.

Kierunek wyróżnia się wykorzystaniem różnorodnych narzędzi dydaktycznych, w tym:

- wykładów i interaktywnych ćwiczeń z wykorzystaniem studiów przypadków jednostek terytorialnych województwa śląskiego,
- ćwiczeń terenowych w ramach przedmiotów: Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej i Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej,
- analiz rynków nieruchomości przy wykorzystaniu baz danych cen transakcyjnych nieruchomości,
- innowacyjnych na skalę co najmniej europejską metod analitycznych, symulacyjnych i prognostycznych wpisanych do oprogramowania GIS i tworzonych od podstaw na rastrowym (głównie IDRISI) oraz wektorowym (głównie QGIS) modelu danych przestrzennych,
- seminariów dyplomowych promujących prace projektowe.

Wykwalifikowaną katedrę naukową stanowią pracownicy z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Absolwent kierunku posiada umiejętności w zakresie:

- analiz rynków nieruchomości,
- diagnoz strategicznych na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych,
- formułowania celów rozwojowych oraz przedsięwzięć i projektów,
- prowadzenia wielowymiarowych analiz ekonomiczno-przestrzennych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
- tworzenia symulacji i prognoz przestrzennych z wykorzystaniem Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS),
- opracowywania założeń strategii zrównoważonego rozwoju i strategii ekoinnowacji.

Absolwent kierunku potrafi myśleć w sposób zarówno analityczny jak i strategiczny, łącząc różne podejścia teoretyczne i języki branżowe (ekonomiczny, urbanistyczny, socjologiczny, regionalistyczny, geograficzny, geodezyjny, informatyczny, ruralistyczny) jak i różne podejścia badawcze (ilościowe i jakościowe).

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States