Skip to content High contrast mode
Logo of University of Economics in Katowice

licencjatFinanse i rachunkowość

Tuition fee PLN4,000 per semester

If you have “Polish Charter” or Polish spouse or certificate of Polish language proficiency on C1 or higher level the fee will be lower

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..-rachunkowosc-rybnik.html 

Overview

Finanse i rachunkowość są współcześnie podstawą każdej aktywności gospodarczej. Kierunek Finanse i Rachunkowość prowadzony w filii w Rybniku przybliża studentom mechanizmy finansowo-rachunkowe w podmiotach gospodarczych sfery realnej i finansowej, a także w gospodarstwach domowych, uczy zasad funkcjonowania rynków finansowych i strategii inwestycyjnych, kształtuje umiejętność rzetelnej ewidencji i analizy danych finansowych.

Praktyczny profil kierunku sprawia, że kształcąc naszych studentów kładziemy nacisk na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w działaniach rzeczywistych. Liczne zajęcia warsztatowe prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak również praktycy. Duża część zajęć warsztatowych odbywa się w laboratoriach komputerowych, w których studenci nabywają szczególnie pożądaną przez środowisko biznesowe umiejętność sprawnego pozyskiwania, analizy i przetwarzania danych z zakresu finansów, a w szczególności rachunkowości i inwestycji.

Głównymi atutami kierunku są:

- praktyczny profil kształcenia (większy udział ćwiczeń i warsztatów, trzy miesiące praktyk zawodowych, wiele zajęć warsztatowych realizowanych w pracowniach komputerowych),
- ścisła współpraca z otoczeniem instytucjonalno-biznesowym regionu (wykłady otwarte, spotkania warsztatowe),
- przyjazna atmosfera w malowniczej scenerii rybnickiego kampusu akademickiego.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Absolwenci przygotowani są do identyfikowania i oceny zjawisk gospodarczych, zarówno na szczeblu mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. Posiadają umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Potrafią odnajdywać, przygotowywać oraz analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Posiadają wiedzę z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego.

Kierunek przygotowuje absolwentów do pracy we wszystkich organizacjach gospodarczych i instytucjach finansowych zarówno w sferze realnej, jak i finansowej. Nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, służbach skarbowych, biurach rachunkowych i firmach doradztwa podatkowego, instytucjach związanych z ubezpieczeniami społecznymi i powszechnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, biurach maklerskich, działach finansowo-księgowych podmiotów finansowych i niefinansowych, doradztwie finansowym i inwestycyjnym, firmach deweloperskich. Praktyczny profil kształcenia daje również solidne podstawy do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States