Skip to content High contrast mode
Logo of University of Economics in Katowice

licencjatDziennikarstwo i komunikacja społeczna

Tuition fee PLN4,000 per semester

If you have “Polish Charter” or Polish spouse or certificate of Polish language proficiency on C1 or higher level the fee will be lower

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..omunikacja-spoleczna.html 

Overview

Na studiach na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studenci:

- poznają podstawy warsztatowe pracy w zawodzie dziennikarza, zgodne z założeniami etyki dziennikarskiej i społecznej odpowiedzialności zawodu,
- uczą się, jak efektywnie budować komunikację w biznesie – zarówno zewnętrzną (firma-otoczenie), jak i wewnętrzną (firma – pracownicy),
- dowiadują się jak budować wizerunek firmy w mediach (w tym w Internecie),
- poznają zasady pracy nie tylko z tekstem, ale również z obszarami komunikacji multimedialnej (grafika, video)
- zyskują wiedzę z zakresu dyscyplin takich jak marketing, zarządzanie, ekonomia, by świadomie wkraczać na rynek pracy i w świat biznesu.

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna są studiami praktycznymi, wyposażającymi absolwentów w kluczowe współcześnie umiejętności, takie jak:

- redagowanie tekstów – zarówno te w formie tradycyjnej jak i elektronicznej,
- redagowanie i prowadzenie stron i portali internetowych,
- posługiwanie się narzędziami informatycznymi niezbędnymi w pracy redaktorów i specjalistów PR,
- wykorzystywanie portali społecznościowych i innych nowoczesnych narzędzi informatycznych do komunikowania się w biznesie.

Wybierając studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, wybierasz:

- innowacyjne połączenie nauk humanistycznych, społecznych i technologii informatycznych,
- nacisk na doświadczenie praktyczne,
- praktyki w radiu, telewizji, redakcjach portali internetowych i korporacyjnych a także firmach (w działach PR).

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, interaktywnych warsztatów, ćwiczeń opartych o metody design thinking, a także laboratoriów komputerowych.

Wykwalifikowana kadra to zarówno akademiccy specjaliści z zakresu kluczowych dla kierunku dyscyplin (dziennikarstwo, marketing, informatyka), jak również praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w środowisku medialnym.

Zróżnicowane formy pracy ze studentami nie ograniczają się jedynie do przekazywania wiedzy teoretycznej. Praca metodą case-study, laboratoria komputerowe, angażująca praca w zespołach studenckich czy warsztaty z zakresu różnorodnych form dziennikarstwa pozwalają na maksymalne upraktycznienie kierunku i koncentrację na wykształceniu konkretnych, praktycznych umiejętności, jak również umożliwiają rozwój własnych zainteresowań studentów.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Absolwenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna wyróżniają się wysoką sprawnością językową, praktyką w posługiwaniu się różnymi narzędziami komunikacji elektronicznej oraz niezbędnymi umiejętnościami pozwalającymi na funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym. Uzyskana wiedza z zakresu public relations czy marketingu pozwala im na rozumienie i sprawne funkcjonowanie w środowisku biznesowym.

Różnorodność oferty edukacyjnej gwarantuje naszym absolwentom przygotowanie do pracy w szerokim obszarze mediów na stanowiskach takich jak:

- Redaktora gazety firmowej
- Redaktora i moderatora portalu społecznościowego
- Redaktora portalu internetowego
- Specjalisty ds. marketingu i promocji
- Specjalisty ds. public relations
- Specjalisty ds. komunikacji biznesowej (marketingowej)
- Rzecznika prasowego

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States