Skip to content High contrast mode
Logo of University of Economics in Katowice

magisterZarządzanie

Tuition fee PLN4,000 per semester

If you have “Polish Charter” or Polish spouse or certificate of Polish language proficiency on C1 or higher level the fee will be lower

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..rzadzanie-ii-stopien.html 

Overview

OPIS KIERUNKU
Studia na drugim stopniu kierunku Zarządzanie oferują zaawansowaną, fascynującą podróż do wnętrza przedsiębiorstw i dają możliwość poznania funkcjonowania współczesnych organizacji. Wybierając ten kierunek Student pozna m. in. najnowsze koncepcje zarządzania, zarządzania strategicznego, marketingu przedsiębiorczości, negocjacji i badań operacyjnych, a także prawa cywilnego. Dowie się jak zarządzać projektami międzynarodowymi, jakością, zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw, a także zdobędzie zaawansowaną wiedzę dotyczącą marketingu, przywództwa, przedsiębiorczości i procesów organizacyjnych.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie będzie przygotowany do pracy zarówno w charakterze przedsiębiorcy, przywódcy, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach, a także do założenia i prowadzenia własnego biznesu.

Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu skutecznie będzie umiał rozpoznawać, diagnozować oraz rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem w organizacjach, przygotowaniem strategii i prowadzeniem biznesu. Będzie potrafił analizować finanse i planować działania firmy. Pozna metody, narzędzia i techniki, które wykorzysta w praktyce, jako przyszły menedżer, przywódca bądź przedsiębiorca. Z powodzeniem będzie mógł wdrażać i realizować oryginalne strategie. Zdobyte umiejętności i wiedza w zakresie języków obcych pozwolą także na pracę w organizacjach międzynarodowych, w różnych instytucjach Unii Europejskiej, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem na szczeblu międzynarodowym.

SPECJALNOŚCI
- Przedsiębiorczość
- Zarządzanie projektami międzynarodowymi
- Zarządzanie relacjami z klientami
- Zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwenci kierunku Zarządzanie dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, analizy i diagnozy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do rozwiązywania konfliktów, skutecznego przywództwa i negocjacji.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Po ukończeniu studiów na pierwszym stopniu można pracować jako:

- menedżer średniego i wyższego szczebla, marketingu, HR, zarządzania projektem, zarządzania * – jakością, zarządzania finansami przedsiębiorstw,
- przedsiębiorca prowadzący własny biznes,
- specjalista od spraw reklamy, wizerunku, PR,
- badacz opinii publicznej i rynku,
- specjalista do spraw wizerunku, HR.

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States