Skip to content High contrast mode
Logo of University of Economics in Katowice

magisterLogistyka w biznesie

Tuition fee PLN4,000 per semester

If you have “Polish Charter” or Polish spouse or certificate of Polish language proficiency on C1 or higher level the fee will be lower

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..logistyka-w-biznesie.html 

Overview

OPIS STUDIÓW
Kierunek Logistyka w biznesie pozwala na zdobycie wiedzy związanej z możliwościami kształtowania logistyki w różnych przedsiębiorstwach. Studenci poznają również zasady funkcjonowania i zarządzania łańcuchami dostaw oraz możliwości stosowania logistyki w działalności międzynarodowej. Podczas zajęć omawiane są metody i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji logistycznych, zasady optymalizacji kosztów całkowitych, zapasów, projektowania procesów logistycznych, zarządzania projektami.

Studia pozwalają na zaznajomienie się z aspektami funkcjonowania systemów logistyki wspieranych systemami informatycznymi klasy ERP. Studia na kierunku Logistyka w biznesie kładą nacisk na wykształcenie pracowników posiadających wiedzę i umiejętności, które umożliwią im interdyscyplinarne spojrzenie na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw. Biorąc pod uwagę współczesne uwarunkowania praktyki gospodarczej, kształtują myślenie w kategoriach funkcjonowania łańcucha dostaw i zdolności do podejmowania twórczych eksperymentów w zarządzaniu procesami logistycznymi.

KORZYŚCI
Atutami kierunku są:
- dostosowanie programu studiów do wymogów współczesnego rynku pracy,
- interaktywne zajęcia prowadzone w formie wykładów, laboratoriów i ćwiczeń, których treść oparta jest na współczesnych realiach,
- warsztaty prowadzone przez praktyków oraz wyjazdy studyjne,
- doświadczona kadra wykładowców.

SPECJALNOŚCI
- Analiza i projektowanie systemów logistycznych
- Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi łańcuchami dostaw

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Absolwenci kierunku Logistyka w biznesie przygotowani są do pełnienia wielu funkcji zawodowych w Polsce, Europie i na świecie. Mogą zajmować stanowiska kierownicze wyższego szczebla (prezesa, dyrektora pionu logistyki, członka zarządu) i średniego szczebla, w tym kierownika działu logistyki, kierownika ds. logistyki w centrach logistycznych, specjalisty ds. zarządzania logistyką, kierownika w firmach doradztwa logistycznego czy też koordynatora i organizatora działań w łańcuchu dostaw.

Absolwent kierunku Logistyka w biznesie zna i rozumie:

- znaczenie stosowania logistyki we współczesnym przedsiębiorstwie, zasady działania i zarządzania łańcuchem dostaw,
- zagadnienia i zasady dotyczące systemów, procesów i czynności logistycznych w przedsiębiorstwie,
- zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemów informacji logistycznej, infrastrukturą logistyczną, ekologistyką,
- podstawowe zasady, trendy i mechanizmy funkcjonowania gospodarki, przedsiębiorstw i instytucji,
standardy etyczne obowiązujące w zawodzie logistyka.

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States