Skip to content High contrast mode
Logo of University of Economics in Katowice

magisterAnalityka gospodarcza

Tuition fee PLN4,000 per semester

If you have “Polish Charter” or Polish spouse or certificate of Polish language proficiency on C1 or higher level the fee will be lower

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..nalityka-gospodarcza.html 

Overview

Analityka gospodarcza stanowi połączenie szeroko rozumianych metod ilościowych z ekonomią i informatyką. Absolwent tego kierunku posiadać będzie wiedzę z jednej strony w zakresie: makro- i mikroekonomii, rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, analizy rynku, a z drugiej w zakresie metod statystycznych i ekonometrycznych, analizy ryzyka oraz zastosowań informatyki w analizach gospodarczych.

Wzbogacenie wiedzy o zagadnienia z takich dziedzin jak: nauka o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu ekonomicznym, finanse i rachunkowość pozwoli absolwentowi rozumieć, analizować i interpretować procesy zachodzące w gospodarce, zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i w skali mikro, a także prognozować zdarzenia przyszłe.
Podczas studiów student poznaje zróżnicowane programy komputerowe, a większość realizowanych zajęć odbywa się w formie ćwiczeń w wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie laboratoriach komputerowych. Po ukończeniu studiów I stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na studiach magisterskich na kierunku Analityka gospodarcza lub na innych kierunkach ekonomicznych.

Studia na kierunku Analityka gospodarcza są objęte patronatem biznesowym Narodowego Banku Polskiego O/Katowice, TNS OBOP, Deloitte oraz Węglokoksu S.A. dzięki czemu studenci mają szansę uczestniczenia w praktykach oraz stażach w patronackich instytucjach i innych firmach o podobnym profilu działalności.

Przy Katedrze Statystyki Ekonometrii i Matematyki działa również Koło Naukowe Statystyków w ramach którego możliwe jest twórcze rozwijanie zainteresowań badawczych.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w działach analiz gospodarczych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, banków i innych instytucji finansowych, jednostek samorządowych oraz w urzędach państwowych.

Możliwe przyszłe zawody po ukończeniu studiów to m. in.:
- dyrektor finansowy w przedsiębiorstwie,
- menedżer wykorzystujący komputerową analizę danych,
- projektant i koordynator badań ankietowych,
- analityk giełdowy,
- specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych,
- pracownik agencji badań rynkowych i opinii publicznej,
- analityk w korporacjach krajowych lub międzynarodowych,
- samodzielny doradca i konsultant.

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States