Skip to content High contrast mode
Logo of University of Economics in Katowice

licencjatZarządzanie

Tuition fee PLN4,000 per semester

If you have “Polish Charter” or Polish spouse or certificate of Polish language proficiency on C1 or higher level the fee will be lower

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..arzadzanie-i-stopien.html 

Overview

Studia na kierunku Zarządzanie oferują fascynującą podróż do wnętrza przedsiębiorstw i dają możliwość poznania funkcjonowania współczesnych organizacji. Wybierając ten kierunek student pozna m. in. tajniki zarządzania: organizacjami, projektami, jakością, zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw, a także podstawy marketingu, przywództwa, przedsiębiorczości i zachowań organizacyjnych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie student będzie przygotowany do pracy zarówno w charakterze specjalisty zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu skutecznie będzie umiał rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem w organizacjach i prowadzeniem biznesu. Pozna metody, narzędzia i techniki, które wykorzysta w praktyce jako przyszły menedżer, przywódca bądź przedsiębiorca. Z powodzeniem będzie mógł wdrażać i realizować oryginalne i ciekawe pomysły strategiczne. Zdobyte umiejętności i wiedza w zakresie języków obcych pozwolą także na pracę w organizacjach międzynarodowych, w różnych instytucjach Unii Europejskiej, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem na szczeblu międzynarodowym.

W ofercie studiów na kierunku Zarządzanie znajdują się wiele specjalności:
- Marketing
- Zarządzanie w usługach
- Zarządzanie przedsiębiorstwem
- Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studenci kończąc kierunek Zarządzanie dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, analizy i diagnozy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do rozwiązywania konfliktów, skutecznego przywództwa i negocjacji.

Zakończenie studiów związane jest z przygotowaniem pracy licencjackiej, która ma charakter projektu – rozwiązania problemu związanego z zarządzaniem, czym Student będzie mógł się pochwalić przed przyszłym pracodawcom.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Po ukończeniu studiów na pierwszym stopniu można pracować jako:

- specjalista ds. zarządzania, marketingu, HR, zarządzania projektem, zarządzania jakością,
- zarządzania finansami przedsiębiorstw,
- specjalista ds. obsługi procesów w korporacji,
- doradca klienta,
- przedsiębiorca prowadzący własny biznes,
- specjalista od spraw reklamy, wizerunku, PR,
- badacz opinii publicznej i rynku.

Przykładowe instytucje i firmy, w których może pracować po ukończeniu pierwszego stopnia studiów:

- duże i małe przedsiębiorstwa,
- korporacje międzynarodowe działające w regionie śląskim, całym kraju i za granicą,
- własna firma,
- firmy rodzinne,
- organizacje rządowe i pozarządowe,
- ośrodki badania opinii publicznej i rynku,
- e-biznes,
- media tradycyjne i elektroniczne,
- agencje doradztwa personalnego,
- agencje public relations i reklamowe.

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States