Skip to content High contrast mode
Logo of University of Economics in Katowice

licencjatPrzedsiębiorczość i finanse

Tuition fee PLN4,000 per semester

If you have “Polish Charter” or Polish spouse or certificate of Polish language proficiency on C1 or higher level the fee will be lower

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/index.php?id=7323 

Overview

Kierunek studiów Przedsiębiorczość i finanse to kierunek o profilu praktycznym. Dostarcza studentom kompleksowej wiedzy na temat uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej połączonej z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi, aby stworzyć własną firmę (start–up) lub przygotować do sukcesji w firmie rodzinnej, skutecznie kierować także innymi przedsięwzięciami oraz podjąć pracę w różnych obszarach funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw o dowolnym profilu.

Kształcenie studentów na studiach I stopnia ukierunkowane jest na rozwój kompetencji potrzebnych menedżerom w małym i średnim biznesie przede wszystkim w zakresie zarządzania, finansów, prawa, podatków, księgowości, negocjacji, technik pracy menedżera, marketingu, spraw kadrowo-płacowych.

Co wyróżnia kierunek i jakie są jego główne atuty?

- Podczas studiów szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności praktyczne na bazie aktualnej wiedzy teoretycznej;
- Zajęcia w formie ćwiczeń i laboratoriów stanowią większość zajęć, w części prowadzone przez przedstawicieli praktyki gospodarczej. Dodatkowo na zajęcia zapraszani są goście z firm lub instytucji wspierających biznes;
- Zasady pracy w przypadku większości przedmiotów pozwalają na praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w realiach jak najbardziej odwzorowujących środowisko biznesowe;
- Studenci realizują praktyki zawodowe w wymiarze aż 360 godzin na I i II stopniu studiów;
- Kierunek wyróżnia również stymulowanie postaw i zachowań kreatywnych i innowacyjnych oraz samodzielnego rozwiązywania problemów przed studentów.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Absolwenci I stopnia mają duże możliwości aktywności zawodowej:

- Mogą zaplanować i uruchomić własną firmę oraz zarządzać nią;
- Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w różnych obszarach zarządzania firmą, jako specjaliści z zakresu finansów, kadr, rachunkowości, obsługi klienta, ICT, e-biznesu, a także, jako uczestnicy zespołów projektowych lub zadaniowych;
- Absolwent może podjąć pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności oraz innych organizacjach.

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States