Skip to content High contrast mode
Logo of University of Economics in Katowice

licencjatMiędzynarodowe stosunki gospodarcze

Tuition fee PLN4,000 per semester

If you have “Polish Charter” or Polish spouse or certificate of Polish language proficiency on C1 or higher level the fee will be lower

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/..ospodarcze-i-stopien.html 

Overview

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) to kierunek, który stanowi odpowiedź na potrzebę rozwoju kompetentnych, przedsiębiorczych menedżerów i specjalistów zdolnych efektywnie i skutecznie działać na współczesnym rynku. Umiędzynarodowienie jest obecnie powszechną strategią polskich przedsiębiorstw. Co więcej, na rynku krajowym działają tysiące przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego oraz liczne globalne korporacje. Współpraca międzynarodowa przybiera zróżnicowane formy i zachodzi na wszystkich poziomach (firm, regionów, całych gospodarek). Polska stanowi część jednolitego rynku europejskiego i posiada szerokie kontakty z instytucjami Unii Europejskiej. Te uwarunkowania kreują popyt na wysokiej klasy profesjonalistów w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Program kształcenia na kierunku wyróżnia bogata oferta przedmiotów uwzględniających środowisko międzynarodowe, nauka języków obcych oraz możliwości studiowania i zdobywania praktyk również za granicą.

Specjalności:
- Biznes międzynarodowy
- Zarządzanie międzynarodowe

Absolwenci Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na identyfikowanie szans wynikających z międzynarodowej współpracy, budowanie strategii ekspansji na rynki zagraniczne oraz tworzenia różnych form kooperacji z partnerami zagranicznymi, prowadzenie bieżącej działalności poprzez negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych, realizowanie projektów europejskich i wiele innych.

Obszar kształcenia na Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze idealnie wpisuje się w uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw i całej polskiej gospodarki, która jest już częścią światowego systemu powiązań ekonomicznych.

Programme structure

Sylabus

Career opportunities

Absolwenci kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze są doskonale przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, analityków i menedżerów w:

- dużych polskich firmach o różnej specyfice branżowej, które są już obecne na rynku globalnym,
- małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, które mają kontakty z partnerami na rynkach zagranicznych lub planują ich nawiązanie,
- korporacjach globalnych posiadających filie i oddziały na rynku polskim,
- instytucjach otoczenia biznesu związanych z obsługą inwestorów zagranicznych i budowaniem relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi,
- firmach świadczących usługi dla biznesu w zakresie doradztwa, badań rynków zagranicznych,
- instytucjach i jednostkach administracyjnych różnych szczebli realizujących projekty i zadania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, bądź wynikające z innych międzynarodowych umów i udziału Polski w organizacjach międzynarodowych.

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application start
Apr 6, 2020
Application deadline
Jul 31, 2020 23:59
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States