Skip to content High contrast mode
Logo of University of Economics in Katowice

licencjatInformatyka

Tuition fee PLN4,000 per semester

Czesne płatne w jednakowych ratach za semestr w terminach ustalonych przez Rektora

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/index.php?id=2113 

Overview

Student kierunku Informatyka zdobędzie poszukiwane na rynku pracy wiedzę i umiejętności. Dzięki nim będzie potrafił projektować, programować i wdrażać systemy informatyczne wspomagające zarządzanie organizacją i komunikowanie się osób, grup i organizacji. Zdobędzie on również umiejętności programowania komputerów, testowania programów, pracy w zespołach programistycznych, modelowania i projektowania systemów informatycznych a także będzie dobrze rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych.

Apply now! Fall semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States