Skip to content High contrast mode
Logo of University of Economics in Katowice

magisterGospodarka i zarządzanie publiczne

Tuition fee PLN4,000 per semester

Czesne płatne w jednakowych ratach za semestr w terminach ustalonych przez Rektora

Application fee PLN85 one-time
More information

ue.katowice.pl/index.php?id=2106 

Overview

Kierunek ten jest dedykowany osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych. Na kierunku tym kształtowane są umiejętności identyfikowania relacji między położeniem jednostek i grup społecznych, działań podejmowanych przez podmioty publiczne i społeczne.

Apply now! Fall semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States